Pradžia

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

ĮVADAS

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) parengta tam, kad Jūs suprastumėte, kas mes esame, kokius asmens duomenis apie Jus renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Duomenų valdytojas: UAB "LTK Food Group", įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 301806823, registracijos adresas Rinktinės g, 5-101, Vilnius, Lietuva (toliau - Duomenų valdytojas arba mes).

Tel.: +3705 273 8777. El. paštas: info@cili.eu.

Ši Privatumo politika apibrėžia pagrindines Jūsų asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, kurios taikomos:

 • interneto svetainės cili.lt (toliau – Internetinė svetainė) lankytojams;
 • asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus mūsų valdomose socialinių tinklų (pavyzdžiui, Meta) platformose;
 • „Mylimiausia“ lojalumo programos (toliau – Lojalumo programa) dalyviams;
 • asmenims, kurie lankosi mūsų valdomuose Čili restoranuose;
 • asmenims, užsisakiusiems maisto per maisto pristatymo platformą ar iš kito paslaugų tiekėjo;
 • asmenims, besinaudojantiems mūsų „Čili“ mobiliąja programėle (toliau – Programėlė);
 • asmenims, sutikusiems gauti mūsų rinkodaros medžiagą;
 • kandidatams, dalyvaujantiems Duomenų valdytojo atrankose į darbo vietas;
 • asmenims, dalyvaujantiems mūsų organizuojamuose renginiuose bei akcijose;
 • asmenims, kurie į mus kreipiasi (toliau – Klientas); ir
 • kitiems mūsų paslaugų gavėjams ir prekių įgijėjams.

Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis šios Privatumo politikos, kai apsilankote mūsų Internetinėje svetainėje, apsilankote mūsų socialinių tinklų paskyrose, kai dalyvaujate Lojalumo programoje, kai apsilankote mūsų restoranuose, užsisakote maistą per maisto pristatymo platformas ar kitus paslaugų teikėjus, kai naudojatės mūsų Programėle, kai sutinkate gauti mūsų rinkodaros pranešimus, kai kandidatuojate į mūsų siūlomas darbo vietas, kai dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose bei akcijose ar organizuojamuose žaidimuose/loterijose, susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi ar kitaip į mus kreipiatės ar kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su mumis kaip lankytojas, vartotojas, klientas, tiekėjas, rangovas ar kitas asmuo, turintis su mumis vartojimo ar verslo santykių.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šios Privatumo politikos, Bendrojo duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Mes tvarkome tiesiogiai Jūsų pateikiamą informaciją, kurią mums pateikiate Internetinėje svetainėje, socialinių tinklų platformose, prisijungdami prie Lojalumo programos ir/ar Programėlės, susisiekdami su mumis el. paštu ir kt. atvejais, taip pat duomenis, kuriuos mes renkame automatiškai.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, kuri, atsižvelgiant į Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindą ir aplinkybes, gali būti:

 • Jūsų vardas;
 • Pavardė;
 • Gimimo data;
 • pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • Jūsų lytis;
 • Adresas;
 • Sutikimas su Privatumo politika ir rinkodaros pranešimais;
 • Finansiniai duomenys - atsiskaitymo su mumis duomenys (banko sąskaitos numeris), PVM sąskaitos faktūros;
 • Jūsų pirkimo istorija, taip pat informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus;
 • Jūsų nuotraukos ar vaizdo įrašai, daryti mūsų restoranų ir biuro patalpose;
 • Atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai;
 • Turinys, kurį įkeliate į mūsų socialinių tinklų platformas, pvz., nuotraukos ar vaizdo įrašai;
 • Informacija, kurią mums pateikiate teikdami dokumentus, pretenzijas ar kt. informacija;
 • Lojalumo programoje renkami duomenys – kortelės rūšis ir numeris, ir pan.
 • Ankstesnė informacija apie darbovietę ir išsilavinimą (CV), pvz., pareigų pavadinimas, pagrindas, profesinės veiklos interesai ir kt. informacija, kurią mums pateikiate CV;
 • Kai jungiatės prie Internetinės svetainės ar Programėlės - naršymo istorija Internetinėje svetainėje ar Programėlėje;
 • Jūsų prietaiso duomenys – įrenginio modelis, unikalūs įrenginio identifikatoriai, IP adresas, operacinės sistemos versija, taip pat prietaiso, kurį naudojate prisijungdami prie Internetinės svetainės ir/ar Programėlės, nustatymai;
 • Kiti duomenys.

Šie asmens duomenys Privatumo politikoje toliau bendrai vadinami Asmens duomenimis.

Vis dėlto, jeigu Jūs pasirenkate tam tikrų savo Asmens duomenų nepateikti, kai kuriais atvejais negalėsime Jums užtikrinti prekių ar paslaugų teikimo, taip pat Internetinės svetainės ir/ar Programėlės kokybiško veikimo.

KANDIDATŲ ASMENS DUOMENYS

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu, pateikė per Internetinę svetainę arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją, mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų bei asmens duomenų apie kaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.

Jei Jūs (kaip kandidatas į darbuotojus) nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas ir Jūsų pateiktą paraišką į atitinkamą darbo poziciją privalėsime atmesti.

KOKIAIS TIKSLAIS IR TERMINAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Užtikriname, kad renkame bei tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik teisėtais tikslais.

Asmens duomenys gali būti tvarkomi toliau nurodytais tikslais ir terminais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Prekių ir paslaugų teikimo tikslu, taip pat sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu

Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, Jūsų lytis, el. pašto adresas, telefono numeris, finansiniai duomenys,  informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus, lojalumo programoje renkami duomenys, ankstesnė informacija apie darbovietę ir išsilavinimą

10 metų po sutarties sudarymo.

3 metai kiti duomenys

Žaidimų, akcijų ir loterijų organizavimo tikslu

Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, Jūsų lytis, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas

3 metai arba trumpiau, jeigu atšauksite savo sutikimą

Klientų aptarnavimo tikslu

El. pašto adresas, adresas (jei būtina), vardas, pavardė, telefono numeris, informacija, kurią mums pateikiate teikdami dokumentus, pretenzijas ar kt. informacija, Jūsų pirkimo istorija, taip pat informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus

Jūsų prašymai, skundai, pranešimai ir jų nagrinėjimo dokumentai – 1 metai po sprendimo priėmimo.

3 metai kiti duomenys

Tiesioginės rinkodaros bei Lojalumo programos įgyvendinimo bei vykdymo tikslu

Sutikimas su rinkodaros pranešimais, el. pašto adresas, adresas (jei būtina), vardas (jei būtina), pavardė (jei būtina), gimimo data (jei būtina), telefono numeris (jei būtina), taip pat Lojalumo programoje renkami duomenys

Tol, kol turime Jūsų sutikimą ir/ ar kol dalyvaujate Lojalumo programoje

Tikslu įgyvendinti mūsų teisėtą interesą, pvz., mūsų turto saugumo ir apsaugos užtikrinimo tikslu

Jūsų nuotraukos ar vaizdo įrašai, daryti mūsų restoranų patalpose

30 dienų, išskyrus atvejus, kai duomenis privalome saugoti ilgesnį terminą

Tikslu įgyvendinti teisines prievoles

Jūsų tapatybę pagrindžiantys duomenys, finansiniai duomenys, kiti duomenys, kurių gali reikėti atskleisti valdžios ar priežiūros institucijoms, taip pat vykdant kitus teisės aktuose numatytus įsipareigojimus

10 metų arba kitas terminas, kurį numato valdžios ar priežiūros institucijos, taip pat teisės aktai

Nuolatiniam mūsų teikiamų paslaugų tobulinimui

Atsiliepimai, nuomonės, komentarai, vertinimai, turinys, kurį įkeliate į mūsų socialinių tinklų platformas (jei taikoma), informacija, kurią mums pateikiate teikdami dokumentus, pretenzijas ar kt. informacija

3 metai

Tikslu apdoroti ir atsakyti į Jūsų prašymus Jums norint pasinaudoti savo teisėmis

Jus identifikuojantys duomenys

1 metai po sprendimo priėmimo.

Kandidatų į darbo poziciją atrankos tikslu

Vardas ir pavardė, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas ir CV

Ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis iš karto pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metai

Renkant statistinę informaciją, turint tikslą atlikti šios informacijos analizę apie naudojimosi Internetine svetaine ir/ar Programėle, ir/ar Lojalumo programos kortele dažnumą bei kaip Jūs naudojate mūsų Internetinę svetainę ir Programėlę. Tai darome siekdami pagerinti Internetinės svetainės ir/ar Programėlės veikimą ir mūsų teikiamas paslaugas, taip pat užtikrinti Internetinės svetainės ir/ar Programėlės saugumą

Naršymo istorija Internetiniame puslapyje ar Programėlėje, Jūsų prietaiso duomenys, Jūsų pirkimo istorija, taip pat informacija apie atmestus ar nepavykusius mokėjimus

Informaciją apie slapukus žr. Privatumo politikos skiltyje „AUTOMATINIAI DUOMENŲ TVARKYMO IR PROFILIAVIMO ĮRANKIAI“

KOKIU TEISINIU PAGRINDU TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Norėdami tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, mes galime vadovautis įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant šiuos:

 • Jūsų sutikimas. Jeigu Asmens duomenų tvarkymo metu remiamės Jūsų sutikimu kaip teisiniu pagrindu (pvz., siunčiant tiesioginę rinkodarą), savo sutikimą galite bet kada atšaukti susisiekę su mumis: info@cili.eu.
 • Būtinybė atlikti veiksmus iki sutarties sudarymo, sudaryti sutartį bei vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį;
 • Teisinės prievolės įgyvendinimas;
 • Būtinybė vykdyti teisines priemones ir pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius mūsų reikalavimus;
 • Mūsų teisėtas interesas;
 • Būtinybė apsaugoti bet kokio asmens gyvybiškai svarbius interesus;
 • Kiti teisiniai pagrindai, kuriuos leidžia galiojantys teisės aktai, įskaitant BDAR.

LOJALUMO PROGRAMA

Dalyvaudami Lojalumo programoje, Jūs pateikiate mums privalomus Lojalumo programai vykdyti ir administruoti reikalingus duomenis (žr. tvarkomus Asmens duomenis aukščiau).

Jei nesutinkate su šia Privatumo politika, nepateikiate Asmens duomenų ar reikalaujate nutraukti Asmens duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite toliau dalyvauti Lojalumo programoje arba negalėsime Jums suteikti visų arba dalies Lojalumo programos privalumų bei naudų.

Mes taip pat renkame ir sisteminame informaciją apie prekes ar paslaugas, kurias įsigyjate naudodamiesi Lojalumo programos kortele. Tai suteikia mums galimybę kuo geriau Jus pažinti ir pateikti tik Jums aktualius bei Jūsų poreikiams pritaikytus asmeninius pasiūlymus.

Dalyvaudami Lojalumo programoje bei duodami sutikimą gauti su Lojalumo programa susijusius rinkodaros pranešimus, Jūs taip pat sutinkate su Lojalumo programos partnerių (kurių detalų sąrašą galima rasti https://mylimiausia.lt) taikomų nuolaidų, teikiamų naudų bei specialių pasiūlymų (toliau – Pasiūlymai) komunikacija, atsižvelgiant į Jūsų pasirinktus informacijos ir asmeninių pasiūlymų gavimo būdus bei nustatymus (detaliau žr. Lojalumo programos „Mylimiausia“ taisyklių 4 skyrių: https://mylimiausia.lt/taisykles/). Pasiūlymus taip pat galime teikti savo Internetinėje svetainėje, kaininiuose leidiniuose, kasos kvituose, Programėlėje, socialiniuose tinkluose ir kitais informacijos šaltiniais, kur Jūsų sutikimas nėra būtinas.

KOKIU BŪDU GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, tai reiškia, kad Jūs suteikėte šiuos duomenis mums savo valia, norėdami gauti iš mūsų tam tikrus produktus, paslaugas, pasiūlymus, arba dalyvaudami mūsų organizuojamose akcijose, žaidimuose/loterijose arba sudarydami bendradarbiavimo sutartis su mumis.

Taip pat mes galime rinkti informaciją apie Jus tiesiogiai iš su Jumis susijusių asmenų, pvz., Jūsų vadovo, pateikiant Jūsų kontaktinę informaciją.

Gali būti, kad Jūsų atvaizdas bus užfiksuotas mūsų stebėjimo kamerų sistemose Jums lankantis mūsų restoranų arba biuro patalpose.

Savo Internetinėje svetainėje bei Programėlėje mes taip pat naudojame slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, kad galėtume teikti bendrąsias paslaugas. Mes renkame informaciją, kurią naudotojas pateikia mums per mūsų Internetinę svetainę, Programėlę ir paslaugas.

Taip pat mes renkame duomenis apie tai, kaip Jūs sąveikaujate su mūsų Internetine svetaine ir Programėle. Be to, mes renkame informaciją iš Jūsų kompiuterio ar įrenginio, pvz., IP adresą, naudojamą interneto naršyklę ir kalbos nustatymus. Šie duomenys renkami per, pvz., „Google Analytics“ sprendimus, jais neapsiribojant. Išimtinai Jūsų sutikimu, Programėlė Jums taip pat leidžia naudotis vietos nustatymo paslaugomis, tokioms kaip netoliese esančių mūsų restoranų paieška ir/ar svarbių pranešimų siuntimas.

Kitais atvejais mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių. Šie šaltiniai gali skirtis, bet dažniausiai jie yra mūsų rinkodaros partneriai, viešieji šaltiniai arba vieša informacija iš trečiųjų šalių ar socialinių tinklų. Mes galime sujungti duomenis iš vieno šaltinio su kito šaltinio duomenimis. Tai daroma tik tam, kad būtų užtikrintas duomenų tikslumas, taip pat kad galėtume pasiūlyti daugiau atitinkamų paslaugų ir taikyti labiau asmeniniams poreikiams pritaikytą prekybos bei paslaugų teikimo sistemą.

DUOMENŲ GAVĖJAI / SU KUO DALINAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS

Mes neteikiame Jūsų Asmens duomenų jokiems asmenims, išskyrus šioje Privatumo politikoje aprašytus atvejus.

Siekiant šioje Privatumo politikoje nurodytų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir jeigu tai yra būtina, mes galime atskleisti ar teikti Jūsų Asmens duomenis šiems asmenims:

Valstybės ir valdžios institucijoms: kai to reikalauja teisės aktai arba kai būtina ginti mūsų teises, mes galime pasidalinti Jūsų duomenimis su institucijomis, kurios prižiūri mūsų veiklą ar turi jurisdikciją mūsų atžvilgiu.

Duomenų tvarkytojams: mes turime teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis mūsų Asmens duomenų tvarkymui pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų Asmens duomenis mūsų, kaip Duomenų valdytojo, vardu, pvz.: tarnybinių stočių (serverių), virtualių debesų saugyklų nuomos paslaugas teikiančios bendrovės, IT paslaugas teikiančios bendrovės. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti mūsų tarpusavio sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes, pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Trečiosioms šalims, padedančioms mums teikti paslaugas: Mes turime teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis mūsų veiklos vykdymui pasitelktiems tretiesiems asmenims, kurie nors ir nėra duomenų tvarkytojais, tačiau mums teikia paslaugas, kurių teikimui tam tikrais atvejais reikia atskleisti Jūsų Asmens duomenis, pvz., finansų įstaigos, skolų išieškojimo bendrovės, maisto pristatymo, kurjerių tarnybos ir kita. Mes imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad mūsų pasitelkti tretieji asmenys būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų Asmens duomenų paslaptį.

Trečiosioms šalims, kiek tai susiję su sandoriais dėl verslo: Mes taip pat galime pasidalinti Jūsų duomenimis atlikdami sandorius dėl verslo, pvz., verslo ar verslo dalies pardavimas kitai bendrovei, bet kokia reorganizacija, susijungimas, bendros įmonės steigimas arba kitoks mūsų verslo, turto, ar akcijų perdavimas (taip pat ir susijęs su bankrotu ar bet kokia panašia procedūra).

Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas: Mes turime teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis tam, kad būtų galima įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimus. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus rašytinį priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus.

Kiti atvejai:

 • Mes taip pat galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, subrangovams ar paslaugų tiekėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
 • Jūsų Lojalumo programos kortelės duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Lojalumo programą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan.
 • Kiekvieną kartą, kai Jūs apsilankote Internetinėje svetainėje, trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės Internetine svetaine. Pavyzdžiui, yra fiksuojami Jūsų veiksmai Internetinėje svetainėje ir nustatomi elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Internetinėje svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Internetinė svetainė veikia ir kaip, atsižvelgus į surinktą informaciją, ją galėtume pagerinti. Mes nenustatinėjame Jūsų asmens tapatybės ir neleidžiame to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie Jūsų naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su mūsų Internetinės svetainės optimizavimu.
 • Visą informaciją, kurią Jūs pateikiate socialiniuose tinkluose (įskaitant „Like“ ir „Follow“ naudojimą), kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas.

Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai, esančiai už Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ribų. Vis dėlto, jei turėtume perduoti Jūsų asmens duomenis subjektams, esantiems už ES/EEE ribų, mes užtikrinsime, kad Jūsų duomenims apsaugoti būtų taikomos specialios apsaugos priemonės.

Jūs galite prašyti, kad mes pateiktume išsamią informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 15 straipsnį. Tai galite padaryti susisiekę su mumis info@cili.eu.

Jei norite sužinoti daugiau, kaip saugomi Jūsų duomenys, susisiekite el. paštu info@cili.eu.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Mes galime pasitelkti trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, t.y.  asmens duomenų tvarkytojus šiais tikslais:

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti duomenų gavėjams, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Lojalumo programą, teikti paslaugas ir privalumus, atlikti tiesioginę rinkodarą, taip pat bet kuriai iš mūsų įmonių grupės bendrovių. 

Tokiais gavėjais taip pat gali būti duomenų bazių, programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, ryšio, duomenų centrų, prieglobos (angl., hosting) ir debesijos paslaugų teikėjai, reklamos (įskaitant internetinės reklamos), tiesioginės rinkodaros, pranešimų išsiuntimo, administravimo paslaugų teikėjai, skambučių centro paslaugų teikėjai, statistikos, rinkos tyrimų ar verslo analitikos, vaizdo stebėjimo sprendimų paslaugų teikėjai, kitų paslaugų teikėjai ir pan.

Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina jų paslaugų teikimui. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims.

JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Vadovaudamiesi galiojančiais privatumo įstatymais, galite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, kurios susijusios su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Jei Jūs pareikštumėte, kad norite pasinaudoti toliau nurodytomis teisėmis, pateikite mums prašymą ir papildomą informaciją, kad galėtume Jus identifikuoti, info@cili.eu.

 1. Teisė būti informuotam:

Jūs turite teisę gauti aiškią, skaidrią, suprantamą ir lengvai prieinamą informaciją apie tai, kaip naudojame Jūsų Asmens duomenis bei kokios yra Jūsų teisės. Dėl šios priežasties pateikiame jums šią Privatumo politiką.

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis:

Jūs turite teisę prašyti prieigos prie apie Jus turimos asmens informacijos ir susipažinti su visais mūsų turimais Asmens duomenimis apie Jus, taip pat susipažinti su šių Asmens duomenų kilme ir gauti jų kopiją suprantamu formatu. Tačiau prieš suteikiant tokią informaciją mes turime patikrinti Jūsų tapatybę.

Pasinaudodami savo teise susipažinti su savo asmens duomenimis, turite teisę Juos peržiūrėti bei paprašyti šiuos duomenis ištaisyti arba ištrinti. Jums nereikia pagrįsti savo prašymo, kad galėtumėte pasinaudoti savo teise susipažinti su informacija.

 • Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenis:

Siekiant išvengti netikslių ar neišsamių su Jumis susijusių Asmens duomenų tvarkymo, turite teisę prašyti mūsų šiuos duomenis ištaisyti.

 1. Teisė į Asmens duomenų ištrynimą:

Galite prašyti sunaikinti arba ištrinti mūsų turimus Asmens duomenis apie Jus. Tai nėra absoliuti teisė, nes dėl teisinių ar teisėtų priežasčių mums gali tekti saugoti Jūsų Asmens duomenis.

 1. Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu:

Kai tvarkome Jūsų Asmens duomenis remdamiesi mūsų teisėto intereso pagrindu, bet kuriuo metu dėl asmeninių priežasčių galite pareikšti nesutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo. Nepaisant to, kiekvienu konkrečiu atveju galime atmesti tokį prašymą, nurodydami įtikinamas teisėtas priežastis, pateisinančias šių duomenų tvarkymą, kurios viršija Jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai šie duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius interesus teisme.

 1. Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą:

Ši teisė reiškia, kad su Jumis susijusių duomenų tvarkymas ir naudojimas gali būti apribotas. Tokiu atveju atitinkamus duomenis galime saugoti, tačiau negalime jų naudoti ar tvarkyti jokiu kitu būdu.

 • Teisė į Asmens duomenų perkeliamumą:

Turite teisę gauti Asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu asmeniniam naudojimui arba prašyti pasidalinti minėtais duomenimis su Jūsų pasirinkta trečiąja šalimi.  

Ši teisė taikoma tik tiems Asmens duomenims, kuriuos mums tiesiogiai ar netiesiogiai pateikėte ir kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, ir jei toks duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu arba sutarties vykdymo pagrindu.

 • Teisė bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu:

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Jei naršote Internetinėje svetainėje ir nenorite, kad Jūsų apsilankymo metu būtų tvarkomi su Jumis susiję Asmens duomenys per slapukų paslaugas, rekomenduojame įjungti privatų naršymą savo naršyklėje. Jei naudojate mūsų Programėlę, galite ištrinti Programėlę iš savo išmaniojo telefono (nes naudodami mūsų Programėlę sutinkate su mūsų Privatumo politika).

Jūs taip pat turite teisę dėl mūsų tvarkomų Jūsų Asmens duomenų pateikti oficialių skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/en/).

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, mes imamės tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą mūsų paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų Asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.

Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, mes esame įsidiegę technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

Mes laikomės duomenų minimizavimo principo ir užtikriname, kad teikiant produktus ir paslaugas, būtų renkamas tik mažiausias Asmens duomenų kiekis, reikalingas mūsų paslaugos ar produkto teikimui.

Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

AUTOMATINIAI DUOMENŲ TVARKYMO IR PROFILIAVIMO ĮRANKIAI

Mūsų Internetinėje svetainėje ir Programėlėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos vartotojų kietajame diske arba naršyklėje), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų mūsų Internetinės svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiai. Mes naudojame slapukus informacijos srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Jūs pats galite nustatyti naršyklei neleisti naudoti atitinkamų slapukų: (instrukcijos anglų kalba)

VAIZDO STEBĖJIMO INFORMACIJA

Teisėto intereso pagrindu galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis įrengdami vaizdo stebėjimo įrangą savo restoranų bei biuro patalpose. Asmenys, kai vykdoma stebėjimo veikla, apie tokį stebėjimą yra informuojami pranešimu(-ais).

Stebėjimo vaizdo kameromis atlikti įrašai bus saugojami ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo jų užfiksavimo dienos ir paskui automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, jeigu tai būtina dėl teisinių priežasčių (pvz., jeigu nustatyta tvarka yra vykdomas teisinis tyrimas, nes įraše fiksuotas tvarkos pažeidimas, turto sugadinimas, teisės pažeidimas, nusikalstama veika ar pan. ir duomenis reikia išsaugoti kaip įrodymus). Tokiu atveju įrašas bus saugojamas tol, kol bus išaiškinta nustatyta problema, užbaigtas atitinkamas tyrimas ar ginčo nagrinėjimas teisme.

Siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens vaizdo duomenys pas mus visuomet būtų saugūs ir kad Jūsų asmens vaizdo duomenų tvarkymas atitiktų dabartinius asmens duomenų apsaugos įstatymus, mūsų vidaus politikas, gaires bei tvarkas, mes įgyvendiname atitinkamas priemones.

MŪSŲ KONTAKTAI

Dėl bet kokių užklausų galite kreiptis į mus per mūsų klientų aptarnavimo centrą adresu: info@cili.eu .

PRIVATUMO POLITIKOS PASIKEITIMAI

Plečiantis veiklai ir paslaugoms, mums gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Internetinėje svetainėje ir Programėlėje, kurioje visada rasite naujausią šios Privatumo politikos versiją.

Jei mes atliksime esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, apie tai iš anksto informuosime, paskelbdami pranešimą mūsų Internetinėje svetainėje arba Programėlėje.

Ši Privatumo politika atnaujinta 2023 m. balandžio 28 d.

Tęsti apsipirkimą Apmokėti